trecate

PARLUMA DA TRACÀ (2ᵃ parte)

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Si prunt a tramè? O’ vişàva chi avrés fajva pagüra… e dunca partuma.

Una vòlta, sénpru quôn che mi séva pişnina, a ùşéusa a iutèna vüch cun’rat e insì, quôn che a mé nònu a catéva ‘ra mérga, i Pasqual i ‘npristéviu a caröt par minèra a cà e i dòn dra córt e i visit at’ cà ignévu iutèna a scartuscèra.

Sèvu inda’ més d’ utubru, i giurnà évu già cört, a cumincéva a fè frischìch speialmént’ra sira e ‘lóra a’ mé nonu a purtéva ‘ra merga in cà, insì quôn che i dòn, dopu scéna, i gnévu a scartuscè, i pudévu stè a’ caldìch. I rivévu tücc cu ‘ra sò cadrigöta e a’sò scusalóch in vita, i sitéusu in gìr da’ muntóch e ‘na lóva dopu ar’ata i cumincévu a scartuscè.

Ma, signór, i pudévu mia sicur pasè ‘ra sira sônsa parlè… sévu mia in géşa… e insì dopu vé cuntà i nuità dra giurnà e ‘na quaj sabètaria i cumincévu a cuntè i cas, i filastòch o un quaj avénimént ch’l’éva capità. Ara Tarisìch a piaşèvia tròp a cüntè stòri chi févu pagüra… Ara mé nona e ‘ra mé şia i savévru pulit e ‘lóra péna che lé a diséva: “sintì custa” i lasévu stè incà da scartuscè, i ciapéumu in brascia e i disévu:” fa mia cünt da spuantèma ‘ra matalina, nè”. Ma ‘ra Tarisich, sônsa fè ‘na piéga a cumincéva a cùuntè, ma mi i butèvja i brasc a’ còl da chi ch’à tignéuma in brascia e séva prunta a sintì qualsiasi ròba. E lé a cumincéva: “ Si da savé che a’ Tumasìch, cul ch’à féva a’ canpè dr’aqua, l’éva un òm fòrt e dicis… si a piasévja a béu un bicirìch, ma l’éva vùch ch’à cüntéva mia ad’bal. E dunca ‘ra stòria di gat, l’è una grôn verità. Dis che ‘na vòlta un sò amis da Casö, ch’à féva a’ canpè dr’aqua, mè lü, l’éva burlà gió e a pudéva mia a fè a’gir dra canpagna, par cuntrulè ar’aqua di fòs. L’è ciamà a nòst Tumasìch che sutu l’è sustituir. Pèna ch’l’è gnù scùr, l’è ciapà ‘ra sò biciclèta e l’è ‘nviarasa ver i cônp da Casö e prima dra meşanòc l’éva già faj quas tüt a sò lavór.

L’éva dré ch’à cuntrulèva i ultim fòs, cü vers Vigévan, quôn ch’l’è sintü: “miaooooo, miaooo” e una gata gròsa mè un biscìch l’è parasa pròpi in sü a sò santé. A guardéva dréja e a muéusa mia.

A’ Tumasìch l’éva dré dèja ‘na piscià, quôn che ‘nata gata e pö ‘nata e pö ‘nata uncó inu saltà fòra da tücc i cantó e inu bùtasa in fira ‘mè i suldà.

“Ma caròncia din da chinu rivà” a ciaméusa a nòst canpè; e dübéch ch’l’éva un òm fòrt l’è sintù ‘mè ‘na bisa lungh ‘ra schèna; l’è tirasa da part e l’è lasà che i pasévu tücc cù gat. Si ma ‘ra fira a finéva pü. Rus, biônch, negri, grisatà, gròs e pisìit… avônti avônti…i pasévu intônt che cun tücc cü “gnau gnau” i piantévu un quarantòt da mia cröt.

A nòst Tumasìch a pudéva béch tasè…ma fòrsi quas sônsa gnônca ‘ncorgias-na l’è dij: “Sacraménbal ma in chi tücc i gat da Casö e da Vigévan”.

Sütu un gatóch biônch ‘mè ‘ lir che inda cul mumént a pasévja quas tacà i pé, l’è farmasa da cólp, l’è guardà dréja drìs ind’i ôcc e l’è rispundù: “no suma incà dal Mulin dal Cunt”.

Dopu tônti ann a Tumasìch l’è mia riuscì a capì mè ch’l’è faj, cula nòc, a rivè cà.

 

Traduzione

Ai tempi in cui si viveva nei cortili, ci si aiutava come fosse una cosa naturale. Così quando mio nonno portava a casa il granoturco dal piccolo campo che coltivava, le donne del cortile e i vicini di casa venivano dopo cena a dare una mano per scartocciare le pannocchie.

Si portavano i loro sgabelli, si allacciavano dei grandi grembiuli e cominciavano il lavoro.

Dopo aver raccontato e commentato le ultime notizie, raccontavano storielle, chissà perché, sempre tristi o spaventose. Teresina, raccontava spesso la storia dei gatti, di tanti gatti che addirittura parlavano. Che paura: ma io tra le braccia della nonna o della zia, mi sentivo al sicuro e ascoltavo serenamente. Ascoltate. Una volta Tommasino, un camparo acquaiolo, accettò di sostituire un amico infortunato, nel controllo del flusso dell’acqua dei fossi nella campagna tra Cassolnovo e Vigevano.

Appena calata la sera,Tommasino inforcò la sua bicicletta e incominciò il giro di ispezione. Verso mezzanotte, quando aveva ormai quasi terminato il lavoro, con la sua lanterna accesa, prese la strada del ritorno, quando sul suo sentiero si trovò un grosso gatto. Tommasino voleva quasi prenderlo a calci ma proprio in quel momento altri gatti sbucarono da chissà dove e si unirono al primo formando una fila che lentamente si mise in cammino. Ma più passavano e più la fila si allungava. Gatti bianchi, neri, rossi, grigi, gatti piccoli, grandi, insomma, gatti e gatti a non finire.

Il nostro Tommasino, spaventato e quasi parlando a sé stesso, disse: ”Ma qui ci sono tutti i gatti di Cassolnovo e Vigevano”. Subito un gattone si bloccò, lo fissò negli occhi e rispose: “no veniamo anche da Mulino del Conte” (una frazione fra Cassolnovo e Vigevano). Anche a distanza di tanti anni, il pover’ uomo non seppe spiegarsi come quella notte riuscì a tornare a casa.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail